---------------------------------------------------------------------------------->> Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych                                                                                 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa                     

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Śląski                                                             

Ul. Bankowa 11                                                                                   40-007 Katowice