Dyżury w semestrze letnim
roku akademickiego 2015/2016:

Kierownik Zakładu - prof. nadzw. UŚ dr hab. Jan Iwanek
e-mail: jan.iwanek@us.edu.pl
dyżur: środa 12.45-13.45, pok. 103 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr hab. Waldemar Wojtasik
    
e-mail: waldemar.wojtasik@us.edu.pl
dyżur: czwartek 15.00-16.00, pok. 107
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr hab. Małgorzata Myśliwiec
e-mail: malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl
dyżur: wtorek 9.35-11.05, pok. 107
studia niestacjonarne - w dniu zjazdów
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr Małgorzata Domagała
e-mail: malgorzata.domagala@us.edu.pl
dyżur: wtorek 11.00 - 12.30, pok. 105 lub 26
sobota - zgodnie z harmonogramem poniżej
(05.03; 19.03; 09.04; 07.05; 21.05) godz. 11.00 - 12.00

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr Małgorzata Lorencka
e-mail: malgorzata.lorencka@us.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11.00-12.00, pok. 105
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr Robert Radek
e-mail: robert.radek@us.edu.pl 

Informacja o dyżurach w okresie sesji letniej
roku akademickiego 2015/2016

    6 czerwca (poniedziałek), I termin zaliczenia z przedmiotu Nauka o państwie i prawie dla I roku politologii,
na ćwiczeniach, godz. 12.45-13.45, zaliczenie pisemne; wpisy zaliczeń na dyżurach w trakcie sesji;

    6 czerwca (poniedziałek), I termin zaliczenia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie dla I roku bezpieczeństwa,
na ćwiczeniach, godz. 8.00-9.30, zaliczenie pisemne; wpisy zaliczeń na dyżurach w trakcie sesji;

       7 czerwca (wtorek), dyżur, godz. 9.30-11.00

   11 czerwca (sobota), godz. 9.00-15.30; egzamin ustny dla studentów I roku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego z przedmiotu System polityczny RP, pok. 105;

      14 czerwca (wtorek), dyżur, godz. 9.00-11.00;

       15 czerwca (środa), dyżur, godz. 9.00-10.00;

    21 czerwca (wtorek), godz. 8.00-9.00; dodatkowy I termin zaliczenia z przedmiotu Nauka o państwie i prawie dla I roku politologii – dotyczy osób, które nie stawiły się 6 czerwca i mają usprawiedliwiony termin; zaliczenie pisemne w sali 239;

      21 czerwca (wtorek), dyżur, godz. 9.00-10.00

   17 września (sobota), godz. 9.00-14.30; egzamin ustny, poprawka dla studentów studiów niestacjonarnych (bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe), pok. 105;

      20 września (wtorek) – II termin zaliczenia z przedmiotu Nauka o państwie i prawie dla I roku politologii; godz. 9.00; zaliczenie pisemne w sali 239;

   20 września (wtorek) – II termin zaliczenia z przedmiotu Organizacja i zarządzanie dla I roku bezpieczeństwa;
godz. 10.00; zaliczenie pisemne w sali 239;

*  W sprawach związanych z programem Erasmus+ (konsultacja dokumentacji, jej podpisywanie itp.) proszę się ze mną wcześniej umawiać drogą mailową (robert.radek@us.edu.pl)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dr Tadeusz Gieraszek
e-mail: ---
dyżur: wtorek od 14.30, pok. 105
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mgr Jarosław Wichura e-mail: jwichura@us.edu.pl 
dyżur: w semestrze letnim nie odbywa się, pok. 105