Badania naukowe dotyczą przede wszystkim systemów politycznych rozwiniętych państw demokratycznych, wyraźnie koncentrując się na kilku zagadnieniach: ustroju polityczno-prawnym Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, rozważaniach teoretycznych wokół procesów decentralizmu, regionalizmu; współpracy transgranicznej, instytucjach demokracji bezpośredniej w USA, strategiach współczesnego świata, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, aspektach funkcjonowania władz lokalnych, znaczenia mniejszości narodowych.